TIÊU CHUẨN VIỆT NAM. TCVN 1669 – 86. QUẶNG SẮT. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN DIOXIT. Iron ores. Method for determination of titanium dioxide content. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1669 – 75. Tiêu chuẩn này áp dụng cho quặng sắt có hàm lượng titan dioxit từ 0,01 đến 5%. 1.

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1673:1986 về Quặng sắt - Phương pháp xác định hàm lượng crom. Xem chi tiết và tải về văn bản số TCVN1673:1986 ban hành ngày 1/1/1986. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1673:1986 về Quặng sắt - Phương pháp xác định hàm lượng crom. ...

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1670 – 86 QUẶNG SẮT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT KIM LOẠI Iron ores Method for determination of metallic iron content Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1670 – 75. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích xác định hàm lượng sắt kim loại lẫn vào trong quá trình chuẩn bị mẫu. 1. NGUYÊN TẮC CỦA …

Đọc thêm

Bộ tiêu chuẩn TCVN 9817 chấp nhận bộ tiêu chuẩn ISO 9516, gồm có tiêu chuẩn dưới đây có tên chung Quặng sắt - Xác định các nguyên tố bằng phương pháp phổ huỳnh quang tia X. TCVN 9817-1:2013 (ISO 9516-1:2003) Phần 1: …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1675 – 75. Tiêu chuẩn này áp dụng cho quặng sắt có hàm lượng asen từ 0,001 đến 0,5 %. 1. NGUYÊN TẮC CỦA PHƯƠNG PHÁP. Khử asen đến hóa trị ba bằng hidrazin, cất tách asen từ dung dịch axit clohidric 6 – …

Đọc thêm

Lời nói đầu. TCVN 12521:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 7992:2015. TCVN 12521:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC102 Quặng sắt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Đọc thêm

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp để đánh giá độ ổn định cấu trúc của quặng sắt khi hoàn nguyên dưới các điều kiện tương tự như thường xảy ra trong khu vực hoàn nguyên của lò cao. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các quặng dạng cục, và dạng viên đóng bánh nóng.

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9819:2013 ISO 4701:2008 ISO 4701:2008 Quặng sắt và sắt hoàn nguyên trực tiếp-Xác định thành phần cỡ hạt bằng phương pháp sàng do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC102 Quặng sắt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Đọc thêm

Tiêu thụ quặng sắt toàn thế giới ước tính tăng khoảng 10% mỗi năm, với các quốc gia tiêu thụ chính là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. ... Rio Tinto và BHP—vào đầu năm 2010, phá vỡ truyền thống 40 năm …

Đọc thêm

Thuộc tính Nội dung Tiêu chuẩn về mức độ liên quan Tải xuống giản đồ liên quan LuatVietnam.vn sự độc qu Business is booming. Doanh Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh -

Đọc thêm

QUẶNG SẮT DÙNG CHO NGUYÊN LIỆU LÒ CAO - XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG HOÀN NGUYÊN THEO CHỈ SỐ HOÀN NGUYÊN CUỐI CÙNG ... TCVN 12520:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC102 Quặng sắt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12524:2018 Quặng sắt TCVN 1664 ISO 7764, Quặng sắt Chuẩn bị mẫu thử đã sấy sơ bộ cho phép phân tích hóa Nên sử dụng thiết bị ghi biểu đồ và/hoặc thiết bị hiện số để đánh giá các tiêu chí a, b và c và các loạt phép đo tiếp theo. Nhận giá

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM. TCVN 1670 – 86. QUẶNG SẮT. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT KIM LOẠI. Iron ores. Method for determination of metallic iron content. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1670 – 75.

Đọc thêm

Chiến dịch Weserübung (tiếng Đức: Unternehmen Weserübung hay Fall Weserübung) là mật danh của cuộc tấn công do Đức Quốc xã tiến hành tại Đan Mạch và Na Uy trong Chiến tranh thế giới thứ hai, mở màn Chiến dịch Na Uy.Mật danh này dịch từ tiếng Đức có nghĩa là Chiến dịch diễn tập Weser, với Weser là tên một con sông ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn: TCVN 9820:2013 - Quặng sắt. Xác định canxi. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Trang chủ Tra cứu Tiêu chuẩn: TCVN 9820:2013 Tiêu chuẩn quốc gia © VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp chuẩn độ để xác định hàm lượng sắt kim loại có trong quặng sắt hoàn nguyên. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sắt kim loại có dải hàm lượng từ 57,5 % (khối lượng) đến 90,5 % (khối lượng). CHÚ THÍCH: Thuật ngữ "sắt kim loại" có nghĩa là những dạng sắt không liên kết với oxy hoặc không ở dạng như pyrit.

Đọc thêm

TCVN 8625:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC102 Quặng sắt biên soạn, ... Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm đạt được độ chụm chung, b SPM, tại xác suất 95 %, như nêu tại Bảng 1 đối với tổng sắt, silic, nhôm, photpho, và độ ẩm cũng như phần trăm cấp hạt ...

Đọc thêm

Quặng sắt – Xác định hàm lượng sắt kim loại – Phương pháp chuẩn độ sắt(III) clorua. ... VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM (VSQI) Số 8, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Tel: (024) 37 562 807/(024) 37 564 269 Fax: (024)38 361 771

Đọc thêm

Tiêu chuẩn này qui đinh phương pháp chuẩn độ để xác định hàm lượng sắt kim loại có trong quặng sắt hoàn nguyên. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sắt kim loại có dải hàm lượng từ 57,5 % (khối lượng) đến 90,5 % (khối lượng).

Đọc thêm

Tiêu chuẩn này quy định: a) lý thuyết cơ bản; b) các nguyên tắc cơ bản về lấy mẫu và chuẩn bị mẫu, và c) các yêu cầu cơ bản về thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống lấy mẫu để lấy mẫu cơ giới, lấy mẫu thủ công và chuẩn bị các mẫu lấy từ lô …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn này đề cập đến một trong số các phương pháp thử vật lý được xây dựng để đo các thông số và các tính chất vật lý khác nhau và để đánh giá tình trạng các loại quặng sắt, kể cả khả năng hoàn nguyên, phân hủy, cường độ nghiền, khối lượng riêng biểu kiến, v.v....

Đọc thêm