Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bêtông. Các hỗn hợp mẫu bê tông được thiết kế với tỷ lệ nước - chất kết dính 0,35 và 0,45. Cốt liệu lớn được sử dụng với các kích thước lớn nhất là 25mm, 19mm, 12,5mm và 9,5mm.

Đọc thêm

Để có được một mẻ bê tông đạt chất lượng đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật. Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật tư vấn cách chọn cốt liệu và cách trộn bê tông như sau: I. Cách chọn cốt liệu: 1. Cá t: Lựa chọn cát vàng hạt to, ít lẫn tạp chất (bụi, bùn, sét) vì nếu ...

Đọc thêm

Sỏi: Là vật liệu tơi xốp, được hình thành do kết quả của sự phá hoải tự nhiên của nham thạch. Chúng có kích thước từ 3-70mm. Đối với bê tông thì cần dùng loại sỏi không quá nhẵn, có hình dạng gần với đá dăm, kém nhất là hạt thoi dẹt với bề mặt hạt lớn ...

Đọc thêm

Bài viết trình bày nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của hàm lượngvà cấp độ mịn của phụ gia nanosilica (khi thay thế một phần tro bay)đến cường độ của bê tông geopolymer cốt liệu nhỏ. Nghiên cứu cũngđồng thời được thực hiện để khảo sát ảnh hưởng của thời gian dưỡnghộ nhiệt và tỷ ...

Đọc thêm

Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bêtông. Các hỗn hợp mẫu bê tông được thiết kế với tỷ lệ nước - chất kết dính 0,35 và 0,45. Cốt liệu lớn được sử dụng với các kích thước lớn nhất là 25mm, 19mm, 12,5mm và 9,5mm. Kết

Đọc thêm

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của hàm lượng sợi thép và kích thước mẫu thử đến khả năng chịu uốn của UHPC.. Kết quả thử nghiệm khẳng định khi tăng hàm lượng sợi lên[r] - 123doc - thư viện trực tuyến, download tài liệu, tải tài liệu,

Đọc thêm

2/ Hàm lượng cốt liệu lớn và cốt liệu nhỏ trong cấp phối bê tông có tác động rất lớn đến tính chất ma sát của bê tông bơm. Đối với bê tông sử dụng trong thí nghiệm thì tỉ lệ C/ (C+Đ) nằm trong khoảng từ 45% đến 50% là phù hợp nhất để đảm bảo tính dễ bơm ...

Đọc thêm

Cọc bê tông cốt thép là một loại vật liệu xây dựng kết hợp của hai loại vật liệu là bê tông và thép. Sự kết hợp này đem lại nhiều ưu điểm nổi bật cho cọc bê tông cốt thép. Vì thép và bê tông có hệ số giãn nở nhiệt gần giống nhau, do đó tránh được sự ảnh ...

Đọc thêm

Tài liệu Ảnh hưởng của kích thước mẫu đến khả năng chịu uốn của bê tông chất lượng siêu cao: 37TẬP 11 SỐ 509 - 2017 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC MẪU ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU UỐN CỦA BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG SIÊU CAO Lê Trung Thành1* Tóm tắt: Bê tông chất lượng siêu cao (Ultra High ...

Đọc thêm

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của hàm lượng sợi thép và kích thước mẫu thử đến khả năng chịu uốn của UHPC. Ba nhóm UHPC với hàm lượng sợi khác nhau, tương ứng là 0%, 1% và 2% theo thể tích đã được thử nghiệm với các mẫu thí nghiệm hình dầm

Đọc thêm

Không vượt quá 3/4 kích thước thông thủy giữa hai thanh cốt thép kề nhau. Không vượt quá 1/3 chiều dày tấm, bản. Không vượt quá 1/3 đường kính trong của ống bơm bê tông thương phẩm. Vì vậy các bạn có thể thấy 4 loại kích thước đá, sỏi cơ bản từ 5-10 mm, >10 đến 20 mm, >20 đến 40 mm, >40 đến 70 mm.

Đọc thêm

Đặt khuôn sang bên cạnh khối hỗn hợp bê tông và đo chênh lệch chiều cao giữa miệng khuôn với điểm cao nhất của khối hỗn hợp (hình 5 -5). Khi dùng khuôn No1 số liệu đo được làm tròn tới 0,5 cm chính là độ sụt của hỗn hợp bê tông cần thử. Khi dùng khuôn No2 số liệu đo được phải chuyển về kết quả thử theo khuôn No1 bằng cách nhân với hệ số 0,67.

Đọc thêm

Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các thuộc tính của bê tông tươi Các thuộc tính của bê tông tươi được xem xét bao gồm khối lượng thể tích và độ sụt. Kết quả thí nghiệm được trình bày trong bảng 3. Có thể thấy rằng, khối lượng thể tích của các hỗn hợp bê tông gần như nhau, dao động xung quanh giá trị 2500kg/m3.

Đọc thêm

Ảnh hưởng của hàm lượng cốt liệu đá đến mô đun đàn hồi E của bê tông được thể hiện trên biểu đồ Hình 6. Thấy rằng trong khoảng nghiên cứu (μ=0÷50%), mô đun đàn hồi của bê tông tăng nhanh khi hàm lượng cốt liệu tăng, mô đun đàn hồi của bê tông tăng từ 1574,2 ...

Đọc thêm

Kích thước cột bê tông nhà dân - Công thức tính dầm cột. Trong đó: id/ic trong khoảng 0.2 - 5 đảm bảo liên kết dầm, cột là ngầm; hợp lý thì id/ic = (2-3) Sau khi hoàn thiện tính toán đến đây thì bạn sẽ có được một kích thước cột bê tông nhà dân hoàn chỉnh, đảm bảo ...

Đọc thêm

Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bêtông. Các hỗn hợp mẫu bê tông được thiết kế với tỷ lệ nước - chất kết dính 0,35 và 0,45. Cốt liệu lớn được sử dụng với các kích thước lớn nhất là 25mm, 19mm, 12,5mm và 9,5mm. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khối ...

Đọc thêm

tailieunhanh - Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bêtông. Các hỗn hợp mẫu bê tông được thiết kế với tỷ lệ nước - chất kết dính 0,35 và 0,45. Cốt liệu lớn được sử dụng với các kích thước lớn …

Đọc thêm

Ảnh hưởng của hàm lượng nanosilica đến cường độ chịu nén và chịu kéo của các cấp phối bê tông geopolymer cốt liệu nhỏ được trình bày trong Hình 1 và Hình 2. Kết quả thực nghiệm cho thấy, khi thay thế tro bay đến 5% khối …

Đọc thêm

Sự ảnh hưởng của sợi thép đến độ bền thấm nước của bê tông thông qua thí nghiệm xác định hệ số thấm nước Kt (cm/s) ở ngày thứ 28 và được thể hiện ở Bảng 3.1. Hệ số thấm là giá trị trung bình của 3 mẫu. Bảng 3.1. Hệ số thấm nước của BT0CS, BT2CS và BT5CS

Đọc thêm

Nghiên cứu này giới thiệu ảnh hưởng của hàm lượng cốt liệu lớn đến mô đun đàn hồi của vật liệu bê tông. Một số kết quả lý thuyết được tính toán từ một số phương pháp đồng chất hóa như phương pháp của Mori-Tanaka, self-consistent, Hashin-Strikman được so sánh

Đọc thêm

Thành phần bê tông cốt liệu nhẹ chịu lực. Bê tông cốt liệu nhẹ khối lượng thể tích dưới 1.900kg/m3, có cường độ tương đương bê tông thường và nhẹ hơn khoảng 25 – 35%. Bê tông cốt liệu nhẹ khắc phục hạn chế của bê tông truyền thống. Giúp việc thiết kế công ...

Đọc thêm

Hình 3 minh họa sự ảnh hưởng của kích thước lớn nhất của cốt liệu tới khả năng chảy qua các thanh cốt thép của hỗn hợp bê tông. Khả năng chảy sẽ không đạt được khi kích thước hạt lớn nhất tăng lên quá mức cho phép.

Đọc thêm

Sản phẩm mới