INSTYTUT SĄDECKO-LUBELSKI

Strona główna

INSTYTUT SĄDECKO - LUBELSKI jest organizacją pozarządową wspierającą działalność społeczną, naukową i oświatową na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz wspólnot lokalnych w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności
regionów Sądeckiego i Lubelskiego.

INSTYTUT SĄDECKO-LUBELSKI
ul. Koncertowa 7/22, 20-843 Lublin
NIP: 712 319 61 22; REGON: 060578086; KRS: 0000346981
KONTO BANKOWE: BOŚ O/Lublin nr 77 1540 1144 2114 6406 7881 0001